Chi Nei Tsang


Chi Nei Tsang är en behandling direkt på de inre organen i buken.
Spänningar, oro och stress har en tendens att sätta sig i magen.
Genom olika grepp och tryck hjälper man den att släppa spänningar.
Funktioner som matsmältning, tarmtömning, utrensning m.m. kan då fungera mer tillfredsställande.
Fokus ligger även på att fördjupa andning, smälta känslor och skapa flöde och balans.
Du vidgar ditt livsutrymme, medvetenhet och avslappning.